تکنولوژیسینماصنعت و تجارتونزوئلاپتروپول مجازی ونزوئلاپول ونزوئلا

پول مجازی پترو؛ تنها راه ونزوئلایی های گریزان از کشور برای دریافت پاسپورت

[ad_1] مصائب زندگی در ونزوئلا آنقدر عرصه را بر اهالی این کشور تنگ کرده که مدتی است فرار را بر قرار ترجیح می دهند و به دنبال هر راهی می گردند تا از منجلابی که در آن گرفتار شده اند رها شوند. اما در مسیر فرار این افراد یک مانع بزرگ قرار دارد و آن…